نمایش محتوا نمایش محتوا

این استان در دامنه سلسله جبال البرز واقع شده و ارتفاع آن از شمال به جنوب کاسته میشود.استان سمنان دارای 8 شهرستان ( ارادان، دامغان ، سرخه ، سمنان،شاهرود، گرمسار ، مهدیشهر و میامی) ، 15 بخش ،20 شهر و 31 دهستان است. این استان 97491 کیلومتر مساحت دارد و بین 51 درجه و 51 دقیقه تا 57 درجه و 3 دقیقه طول شرقی ار نصف النهار گرینویچ و 34 درجه و 13 دقیقه تا 37 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی از مبدا استوا قرار گرفته است. سمنان از شمال به استانهای خراسان شمالی ، گلستان و مازندران، از جنوب به استانهای خراسان جنوبی و اصفهان ، از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استانهای تهران و قم محدود میشود.