نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه سمنان در 10 کیلومتری جاده سمنان – مشهد و در مختصات شمالی 353642N و شرقی 0532954E در زمینی به مساحت 368 هکتار واقع گردیده است. سابقه تأسیس فرودگاه سمنان به سال 1355 بر میگردد که به صورت یک باند 800 متری نیمه احداث بوده و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت نظارت فرمانداری سمنان اداره می گردید. برنامه ریزی جهت بهره برداری از فرودگاه به منظور برقراری پروازهای مسافری از سال 1394 و با تدوین و تصویب طرح جامع فرودگاه صورت پذیرفته است و در سنوات گذشته نسبت به اجرای پروژه های زیرساختهای فنی ، عملیاتی و هوانوردی مورد نیاز مطابق طرح جامع اقدام گردیده است.