طرحهای توسعه طرحهای توسعه

طرحهای توسعه فرودگاه سمنان شامل سه حوزه  (هوانوردی)  (فرودگاهی ) و (اداری، مالی وحقوقی )می باشد:

                            *حوزه عملیات هوانوردی *

1- بهسازی و توسعه سطوح عوامل پروازی (از 2800 به 3100 متر) ( و عرض 45 متر)

2-اجرای عملیات مارکینگ (علامت گذاری) سطوح پروازی

3-تجهیز اتاق تکنیکال بلاک برج مراقبت

4-انجام عملیات وارسی از سیستمهای کمک ناوبری (NDB ، DME)

5-نصب و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات هوانوردی

6-اجرای بستر MPLS  و برقراری ارتباط HOTLINE فرودگاه با مرکز کنترل فضای کشور

7-بهره برداری از دستورالعملهای محلی کنترل ترافیک هوایی(LATSI)

8-احداث استخر آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما

9-زیبا سازی و محوطه سازی آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما

10-استاندارد سازی موتور خانه آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما

11-اجرای لایه آسفالت مسیر دسترسی آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما به باند و اپرون .

12-افزایش یک دستگاه خودرو کف ساز و مارشالر 

13-تجهیز خودروهای عملیات هوانوردی به بی سیم (به منظور ارتباط با واحد گراند برج مراقبت)

14-نصب و راه اندازی دو دستگاه (XRAY) و چهار دستگاه (GATWAY) در سالن ورودی و ترانزیت ترمینال موقت

15-نصب بادنما

                                         *حوزه عملیات فرودگاهی*

1-احداث پست برق به مساحت 25 متر مربع(افزایش قدرت دیماند برق از 120 به 250 کیلو وات)

2-تجهیزات الکتریکال پست برق شامل( دو عدد سکسیونر قابل قطع زیربار- دیژنکتور مجهز به سکسیونر ساده با سه راه ثانویه-تابلو ، کنتور و سلول لوازم اندازه گیری)

3-احداث ساختمان پست برق اضطراری به مساحت 205 متر مربع و تجهیز به دو دستگاه دیزل ژنراتور (120KVA)

4-پروژه ارتباط گاز شهری به فرودگاه

5-احداث اطاقک چاه آب به مساحت 60 متر مربع و نصب تصفیه با ظرفیت 50000 لیتر در روز

6-اجرای زیر ساخت های شبکه و مخابرات

7-بهسازی و توسعه ترمینال موقت (از 450 به 900 متر مربع)

8-زیبا سازی محوطه ورودی ترمینال موقت

9-نصب و راه اندازی یک دستگاه تسمه نقاله به طول 13 متر در سالن خروجی ترمینال موقت

10-نصب علایم و تابلو راهنمای مسافرین و مراجعین و تجهیز نمازخانه

11-تامین تجهیزات ترمینالی

12-راه اندازی سامانه مکانیزه اطلاعات پرواز (199)

13-زیرسازی جاده حفاظتی پیرامونی 

14-زیبا سازی و ایجاد فضای سبز بلواراصلی

15-رنگ آمیزی جداول(بلوار ورودی، جاده های دسترسی و ایمن زمینی)

16-اجرای پروژه  ایرساید و لند ساید 

17- احداث سوله انبار فنی (به مساحت 198 متر مربع)

18-عملیات اجرایی احداث ترمینال جدید مسافری به مساحت 1500 متر مربع

19-مراحل اجرایی احداث سایت سوختگیری

20-اجرای عملیات اجرایی احداث ساختمان هواشناسی و پلتفرم

21-احداث ساختمان تاسیسات ساختمان پلیس به مساحت 12 متر مربع

                               *حوزه اداری ، مالی و اداری*

1-تملک و مستند سازی اراضی

2-برنامه ریزی و اخذ اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای پروژه ها با رویکرد قابلیت توسعه مظابق طرح جامع

3-تمرکز زدایی فعالیتها از ستاد مرکزی شرکت فرودگاهها

4-پیگیری جهت تشکیل ستاد توسعه و پشتیبانی فرودگاه