خبر خبر

اتصال ايستگاه ايمني زميني فرودگاه سمنان به گاز شهري
اتصال ايستگاه ايمني زميني فرودگاه سمنان به گاز شهري

در راستای اتصال گاز شهری به فرودگاه سمنان،گاز به ایستگاه ایمنی زمینی این فرودگاه رسید.گفتنی است اجرای این پروژه با 3700 متر لوله گذاری از ابتدای بلوار اصلی با ایستگاه تقلیل فشار 400 متر مکعبی و خروجی 60 پوند تا رگلاتور اصلی به انجام رسید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد