خبر خبر

در راستاي احداث ترمينال فرودگاه سمنان
در راستاي احداث ترمينال فرودگاه سمنان

اجرای حفاری گمانه ها جهت آزمایشات مکانیک خاک ترمینال فرودگاه با زیربنای 1500 متر در فاز اول انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد