خبر خبر

نشست مدير عامل بنياد همياري و بنياد توسعه سمنان با مهندس شجاعي مديريت فرودگاه سمنان
نشست مدير عامل بنياد همياري و بنياد توسعه سمنان با مهندس شجاعي مديريت فرودگاه سمنان
نشست مدير عامل بنياد همياري و بنياد توسعه سمنان با مهندس شجاعي مديريت فرودگاه سمنان

در این جلسه که جمعی از مردم شهرستانهای سمنان از جمله سرخه و مهدیشهر حضور داشتند در رابطه با آغاز پروازهای فرودگاه سمنان بحث و تبادل نظر انجام شد. در ادامه مهندس شجاعی از طریق ویدیو کنفرانس به تشریح اقدامات انجام شده از سال 94 پرداختند و روند اجرای پروزه ها را بسیار مثبت ارزیابی کردند. مدیر فرودگاه سمنان همچنین به نصب سیستمهای NDB و DME  در فرودگاه اشاره نموده و گفت : این سیستمها در تعیین زاویه و فاصله دید خلبان نقش مهمی ایفا می کنند. در ادامه جلسه ایشان اظهار امیدواری نمودند که یک پرواز آزمایشی قبل از پروازهای دائمی در فرودگاه انجام شود. در پایان با اهدا یک تابلو فرش مزین به آیات کلام الله مجید به مهندس شجاعی از وی بابت پیگیری و انجام پروژه ها در فرودگاه تقدیر و تشکر شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد