خبر خبر

تعويض تابلو برق اطاقک تاسيسات توزيع آب فرودگاه سمنان
تعويض تابلو برق اطاقک تاسيسات توزيع آب فرودگاه سمنان
تعويض تابلو برق اطاقک تاسيسات توزيع آب فرودگاه سمنان

در راستای افزایش ضریب ایمنی و بهینه سازی مصرف انرژی در فرودگاه سمنان ، نسبت به تعویض ، بازسازی و انجام اصلاحات تابلو برق اطاقک تاسیسات توزیع آب با هماهنگی واحد تسهیلات و تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری ئهوایی ایران توسط پرسنل فنی این فرودگاه انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد