خبر خبر

ضريب حفاظتي و امنيتي پيرامون اراضي ضلع جنوبي فرودگاه سمنان انجام گرديد
ضريب حفاظتي و امنيتي پيرامون اراضي ضلع جنوبي فرودگاه سمنان انجام گرديد
ضريب حفاظتي و امنيتي پيرامون اراضي ضلع جنوبي فرودگاه سمنان انجام گرديد

در راستای ارتقاء ضریب ایمنی و امنیتی فرودگاه سمنان، عملیات زیر سازی مسیر پیرامون اراضی ضلع جنوبی این فرودگاه به متراژ 2000 متر و عرض 10 متر دانجام گردید، گفتنی است با اجرای پروژه فوق طول مسیر به متراژ 4700 متر به بهره برداری می رسد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد