خبر خبر

بازديد دکتر شرفي مدير کل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي و هئيت همراه از پروژه هاي فرودگاه سمنان
بازديد دکتر شرفي مدير کل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي و هئيت همراه از پروژه هاي فرودگاه سمنان
بازديد دکتر شرفي مدير کل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي و هئيت همراه از پروژه هاي فرودگاه سمنان

در این بازدید که با جلسه ای در محل دفتر مدیریت فرودگاه آغاز شد ، شجاعی گزارشی در خصوص اقدامات صورت پذیرفته ، برنامه و روند طرح و توسعه فرودگاه ارائه نمودند . در ادامه بازدیدی جامع از سطوح پروازی و پروژه های موجود در فرودگاه صورت پذیرفت . در پایان مدیر کل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی و همراهان ضمن مثبت ارزیابی کردن بازدید، فرودگاه سمنان را به جهت موقعیت و پروژه های موجود به منظور برقراری پروازهای مسافری ایمن توصیف نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد