خبر خبر

اتمام عمليات آسفالت ريزي محوطه استاپ وي فرودگاه سمنان سمنان
اتمام عمليات آسفالت ريزي محوطه استاپ وي فرودگاه سمنان سمنان
اتمام عمليات آسفالت ريزي محوطه استاپ وي فرودگاه سمنان سمنان

در راستای انجام عملیات توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه و به منظور بالا بردن ضریب ایمنی پرواز و ایجاد منطقه امن درد صورت عدم انجام عملیات برخاست ، اجرای عملیات آسفالت ریزی محوطه استاپ وی این فرودگاه به ابعاد 100 در 60 متر مربع به اتمام رسید. جهت انجام این پروژه مراحا خاکبرداری ، تسطیح و زیر کوبی ، رگلاژ و قیر پاشی و آسفالت ریزی صورت پذیرفت. گفتنی است با توسعه و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه سمنان، باند این فرودگاه از 2800 به 3100 متر مربع افزایش یافت و آماده بهره برداری می باشد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد