خبر خبر

اراضي فرودگاه سمنان افزايش يافت
اراضي فرودگاه سمنان افزايش يافت

سند مالکیت 40 هکتار از اراضی ملی شده استان سمنان به نام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران صادر شد.

در راستای پیگیریهای حقوقی مستمر مدیریت و کارکنان فرودگاه سمنان و با حضور آقایان تفقدی مدیر کل امور املاک دولتی و سازمان اسناد کشور و رفیعی مدیر کل ساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی شرکت فرودگاهها ، 40 هکتار از اراضی فرودگاه سمنان به مساحت کنونی این فرودگاه اضافه شد. با محقق شدن تلاش حقوقی مسئولان فرودگاه سمنان ، مساحت این فرودگاه به بیش از 360 هکتار رسید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد