خبر خبر

با تلاش مستمر و شبانه روزي پرسنل فرودگاه سمنان اولين پرواز اين فرودگاه با حضور خانواده معظم شهدا به نام ربيع به مقصد مشهد مقدس اوج گرفت
با تلاش مستمر و شبانه روزي پرسنل فرودگاه سمنان اولين پرواز اين فرودگاه با حضور خانواده معظم شهدا به نام ربيع به مقصد مشهد مقدس اوج گرفت
با تلاش مستمر و شبانه روزي پرسنل فرودگاه سمنان اولين پرواز اين فرودگاه با حضور خانواده معظم شهدا به نام ربيع به مقصد مشهد مقدس اوج گرفت

به لطف خداوند متعال و با همکاری مدیران محترم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، تلاش مستمر و پیگیری مدیریت فرودگاه آقای شجاعی و پرسنل،  اولین پرواز رسمی ،مسافری به مقصد مشهد مقدس  در آسمان مرکز استان اوج گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد