خبر خبر

تشکر و قدرداني از مهندس شجاعي و پرسنل فرودگاه سمنان
تشکر و قدرداني از مهندس شجاعي و پرسنل فرودگاه سمنان
تشکر و قدرداني از مهندس شجاعي و پرسنل فرودگاه سمنان

در پی سفر ریاست محترم جمهور و هیات همراه به استان سمنان ، جناب امیری معاون پارلمانی ریاست جمهوری و حجه السلام علوی وزیر اطلاعات با حضور در دفتر مدیریت فرودگاه سمنان، از زحمات مهندس شجاعی و پرسنل فرودگاه سمنان طی چند روز گذشته تشکر و قدر دانی کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد