خبر خبر

آغاز مراحل اجرايي احداث سايت هواشناسي فرودگاه سمنان
با حضور تاج بخش معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان هواشناسي کشور صورت گرفت
با حضور تاج بخش معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان هواشناسي کشور صورت گرفت

مراحل اجرایی احداث سایت هواشناسی فرودگاه سمنان با حضور تاج بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی کشور آغاز شد.

با حضور تاج بخش ، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی کشور و هییت همراه  و مدیران دستگاههای اجرایی استان سمنان ، عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری و عملیاتی و پلتفرم هواشناسی فرودگاه سمنان آغاز شد . در ادامه دکتر تاج بخش ضمن بازدید از  پروژه های عمرانی فرودگاه سمنان (ترمینال مسافربری و ترمینال موقت) نسبت به تکمیل پروژه فوق تاکید کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد