خبر خبر

به منظور بالا بردن سطح ايمني .....
اجراي عمليات مارکينگ سطوح پروازي فرودگاه سمنان
عمليات مارکينگ سطوح پروازي فرودگاه سمنان

با همکاری اداره کل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی و واحد فنی و مهندسی فرودگاه سمنان ، اجرای عملیات مارکینگ (علامت گذاری) سطوح پروازی این فرودگاه با هدف بالا بردن سطح ایمنی  نشست و برخاست هواپیما صورت پذیرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد