خبر خبر

تقدير و تشکر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان....
تقدير و تشکر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان....
تقدير و تشکر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان....

نادر مالکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان با ارسال لوح تقدیر از سرکار خانم طحان و سرکار خانم منصوری به جهت پیگیری و تلاشهای ایشان در انجام ارزیابی عملکرد سال 1397 فرودگاه سمنان تقدیر و تشکر کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد