خبر خبر

روابط عمومي فرودگاه مرکز استان سمنان از راه اندازي ....
راه اندازي سامانه مکانيزه اطلاعات پرواز فرودگاه سمنان
تلفن گوياي 199

روابط عمومی فرودگاه مرکز استان سمنان از راه اندازی سامانه مکانیزه اطلاعات پرواز فرودگاه سمنان خبر داد.

هم استانی های گرامی از این پس می توانند از طریق سه روش: 

1- شماره تلفن گویای 199 

2-نشانی اینترنتی semnan.airport.ir

3-نشانی اینترنتی fids.airport.ir

به اطلاعات پرواز فرودگاه سمنان دسترسی داشته باشد.

با راه اندازی سامانه 199از هرکجای استان و بدون پیش شماره از تلفن ثابت و همراه (بدون پاسخگویی کاربر) اطلاعات پرواز در اختیار مسافران قرار می گیرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد