مشخصات مشخصات

محمد حسن عسگرزاده
معاونت
بیشتر...
 
سید میثم هاشمی
سرپرست عملیات هوانوردی
بیشتر...
 
امین مداح
سرپرست تجهیزات و سامانه های فرودگاهی
بیشتر...
 
عباس اسدی نژاد
کارشناس آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما
بیشتر...
 
حسنعلی چاوشی
مسئول روابط عمومی
بیشتر...
 
محبوبه صحابی فرد
عامل ذیحساب و امین اموال
بیشتر...
 
شکوفه منصوری
کارشناس مخابرات و فناوری اطلاعات
بیشتر...
 
حسين خزاعي
مسئول حراست
بیشتر...
 
ملیحه طحان
کارشناس تشکيلات ، منابع انساني ، آموزش و ارزيابي عملکرد
بیشتر...