مشخصات مشخصات

محمد حسن عسگرزاده
معاونت
بیشتر...
 
سید میثم هاشمی
سرپرست عملیات هوانوردی
بیشتر...
 
امین مداح
سرپرست تجهیزات و سامانه های فرودگاهی
بیشتر...
 
غلامعباس اسدی
کارشناس ایمنی و هدایت زمینی هواپیما
بیشتر...
 
حسنعلی چاوشی
مسئول روابط عمومی
بیشتر...
 
محبوبه صحابی فرد
عامل ذیحساب و امین اموال
بیشتر...
 
شکوفه منصوری
کارشناس مخابرات و فناوری اطلاعات
بیشتر...
 
حسين خزاعي
مسئول حراست
بیشتر...
 
ملیحه طحان
مسئول دفتر مدیریت و آموزش و ارزیابی عملکرد
بیشتر...