اخبار فرودگاه
۲۶ آبان ۱۳۹۷

اهدا لوح مزين به تصوير حرم مطهر امام رضا (ع) به مديريت فرودگاه سمنان

اهدا لوح مزين به تصوير حرم مطهر امام رضا (ع) به مديريت فرودگاه سمنان
۲۶ آبان ۱۳۹۷

نخستين پرواز مسافري مشهد-سمنان در فرودگاه سمنان به زمين نشست

نخستين پرواز مسافري مشهد-سمنان در فرودگاه سمنان به زمين نشست
۲۶ آبان ۱۳۹۷

با تلاش مستمر و شبانه روزي پرسنل فرودگاه سمنان اولين پرواز اين فرودگاه با حضور خانواده معظم شهدا به نام ربيع به مقصد مشهد مقدس اوج گرفت

با تلاش مستمر و شبانه روزي پرسنل فرودگاه سمنان اولين پرواز اين فرودگاه با حضور خانواده معظم شهدا به نام ربيع به مقصد مشهد مقدس اوج گرفت
۲۴ آبان ۱۳۹۷

اولين پرواز رسمي فرودگاه سمنان انجام شد.

اولين پرواز رسمي فرودگاه سمنان انجام

شعار سال شعار سال

سامان شهراه سامان شهراه

گزارش تصویری گزارش تصویری